INFOCOM Ltd
používa inovatívne technológie a riešenia

Pomáhame podnikom stať sa efektívnejšími

1 +
Rokov na trhu
1 +
Úspešné projekty
1 +
Partnerských krajinách

INFOCOM Ltd je medzinárodná inovatívna strojárska spoločnosť s vynikajúcimi znalosťami logistiky, bezpilotných technológií a systémov videnia už 25 rokov. Realizácia medzinárodných projektov pre automatizáciu infraštruktúrnych zariadení, rozvoj účtovníctva materiálových tokov, prechod na alternatívnu formu energetiky a IT technológií pre priemyselnú automatizáciu.

1 +
Years on the market
1 +
Successful projects
1 +
Partner Countries
INFOCOM Ltd is an international innovative engineering company with superior knowledge of logistics, unmanned technologies and vision systems for 25 years. Implementation of international projects for the automation of infrastructure facilities, the development of material flow accounting, the transition to an alternative form of energy and IT technologies for industrial automation.
support-infocom-ltd_sk (1)

Režim podpory 24/7

INFOCOM sro ako spoľahlivý partner ponúka servisné služby pre vaše zariadenia. Zákazníkom bude od vývojárov poskytovaná nepretržitá podpora pre plánované práce na systéme riadenia procesov. Zabezpečené pripojenia (hardvér a softvér), súlad s bezpečnostným protokolom ochrany údajov

etap-support-infocom-ltd_sk (1)

Softvérové systémy ETAP a NEPLAN

Jednou z kľúčových úloh spoločnosti INFOCOM sro je určiť správny prístup k optimalizácii systémov napájania priemyselných podnikov pomocou špecializovaných programov na báze ETAP a NEPLAN.

support-infocom-ltd_sk-1

Integrovaná automatizácia výroby, Priemyselná automatizácia, Modernizácia

Na dosiahnutie vysokej produktivity vo výrobe sa používa proces APCS – ide o automatizáciu systémov riadenia procesov. Umožňuje zvýšiť efektivitu výroby, zlepšiť kvalitu produktov a zvýšiť zisk podniku. Hlavnou úlohou je minimalizovať mechanickú prácu.

V akej oblasti
vám môžeme pomôcť?

Vývoj softvéru pre automatizačný riadiaci systém

Zoznam služieb spoločnosti zahŕňa vývoj softvéru pre LOGO! mikrokontroléry, pre automaty SIMATIC S7-300, S7-400, SCADA systémy WinCC, integrovaná automatizácia využívajúca konštrukčnú technológiu SIMATIC PCS7.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

“INFOCOM” sa zaoberá projektovaním a inžinierstvom budov a stavieb pre priemyselné využitie. Vrátane sady ovládacích skríň rôzneho stupňa zložitosti.

IT služby

Vývojári sú vysoko kvalifikovaní a skúsení vo vývoji, čo pomôže dokončiť úlohu presne a včas.

Partneri
of INFOCOM Ltd :

Support
the
Ukrainian
military