Smart-station – stanice autonómnej dopravy

Autonómne stanice “Smart Station” – komplexné riešenie pre vybavenie a inštaláciu dopravných staníc “na kľúč” pre firemné vozidlá. Prepravné stanice sú vybavené systémom autonómneho napájania na báze solárnej elektrárne integrovaným do návrhu prepravnej stanice. Riešenie je vyvinuté pre spoločnosti s rozsiahlou distribuovanou infraštruktúrou, ako sú lomy alebo ťažobné a spracovateľské závody.

Z dôvodu akumulácie elektrickej energie počas dňa a jej skladovania v inštalovaných zásobníkoch zásobuje komplex dopravnej stanice energiou tieto elektronické zariadenia umiestnené na stanici:

• Svetelná tabuľa (informačná obrazovka) na zobrazovanie informácií
• Osvetľovací systém (lampy) na osvetlenie v noci
• Monitorovacie kamery
• Skriňa na uskladnenie energie a regulátor nabíjania
• Zariadenie na bezdrôtový prenos dát.

Dizajn zastávkového komplexu je štandardný, ale pre komponenty Smart Station je možné vyvinúť jedinečné konštrukčné riešenie, ktoré zahŕňa:

Vzhľad konštrukcie zastávkového komplexu

Vzhľad košov staničného komplexu

Vzhľad predajne

Pohľad na svetelnú tabuľu

Zabezpečenie autonómnej prevádzky svetelnej tabule a príjem/zobrazovanie informácií na nej je realizované integráciou solárnej elektrárne do komplexu dopravnej stanice (steny a strecha) na báze priehľadných solárnych panelov chránených tvrdeným sklom odolným proti poškodeniu.


Na mieste sa predpokladá ukladanie a prenos informácií z videokamier s prenosom dát na centrálny dispečing. Po 14 dňoch uloženia sa informácie z lokálneho dátového úložiska na Smart Station vymažú. Dobu uchovávania informácií v systéme je možné predĺžiť po dohode so zákazníkom. Okrem toho je video monitorovací systém nakonfigurovaný takým spôsobom, že má schopnosť diaľkovo sledovať a ovládať kamery z centrálnej riadiacej miestnosti, ak má niekto prístupové práva.


Pri objednávke staníc autonómnej dopravy „Smart Station“ je možné doplniť systém aj o mobilnú aplikáciu (IOS, Android) pre sledovanie pohybu vozidiel, zobrazovanie informácií na informačnej tabuli.

Pre spoluprácu a pracovné ponuky – kontaktujte našich špecialistov.

Zverejnené 10. May

Support
the
Ukrainian
military