INFOCOM Ltd ponúka svoje riešenie na odsírenie liatiny granulovaným horčíkom pre metalurgické závody

Spoločnosť už realizovala viac ako 60 inštalácií v 28 hutníckych závodoch v KNR a v ďalších hutníckych závodoch.

Spoločnosť INFOCOM LTD je kompetentná v oblasti odsírovania liatiny:
 • Dodávka elektrickej energie
 • SYSTÉM RIADENIA PROCESU
 • PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE
 • Video dohľad
 • Systém kontroly prístupu
 • Systém váženia
 • Kontrola parametrov
 • Zásobovanie
 • Dohľad nad inštaláciou
 • Uvedenie do prevádzky a nastavovacie práce
 • Návrh systému odsírenia liatiny
 • Systém riadenia procesov

Hlavné výhody odsírovacieho systému:
 • Riadenie procesov
 • Zníženie prestojov o 90 %
 • Kontrola toku materiálu
 • Znížená spotreba energie
 • Zníženie spotreby surovín
 • Stabilná produktivita
Ak si chcete objednať – kontaktujte špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd:

Zverejnené 30. Máj 2023

Support
the
Ukrainian
military