Ponúkame vzdialený výkon servisných prác a technickú podporu, plánované práce pre riadiace systémy (acu tp) od vývojárov/certifikovaných špecialistov infocom ltd v termínoch 24/7

Poskytujeme bezpečné pripojenie, vhodne vyvinutý bezpečnostný protokol na ochranu prenosu údajov.

Hlavné úlohy vzdialenej podpory:

  • Kontrola prevádzky zariadenia
  • Diagnostika stavu zariadení a diaľkové nastavenie
  • Riešenie aktuálnych problémov a problémov
  • Aktualizácie softvéru

 

Naším cieľom je zefektívniť a zabezpečiť vzdialenú podporu:

  • poskytovať operačnú pomoc pri analýze incidentov 24 hodín denne, 7 dní v týždni;
  • zabezpečiť ochranu pred škodlivým/nekvalifikovaným zasahovaním do technologických procesov a neoprávneným prístupom k ACS TP;
  • znížte prestoje zariadenia rýchlym zapojením externých špecialistov do riešenia problémov s diagnostikou, spustením a údržbou
  • zlepšiť kvalitu a rýchlosť plánovaných opráv a výmen zariadení
  • eliminovať meškanie služieb spojené s príchodom špecialistov do zariadenia (vylúčenie cestovných nákladov)
Ak si chcete objednať vzdialenú podporu a servis pre vaše zariadenie, kontaktujte špecialistov INFOCOM Ltd

Zverejnené 30. Októbra 2023

Support
the
Ukrainian
military