Spoločnosť INFOCOM Ltd vyzýva závody na ťažbu ropy na spoluprácu pri modernizácii a vytváraní nových výrobných zariadení

Spoločnosť INFOCOM Ltd má bohaté skúsenosti s projektovaním a uvádzaním do prevádzky automatizovaných systémov riadenia (ACS) pre celý komplex závodu na ťažbu ropy vrátane ťažobnej haly.

 

Spoločnosť INFOCOM Ltd je kompetentná v oblasti automatizácie ťažby ropy:

 • Napájanie
 • Systém riadenia procesov pre príjem/odosielanie a skladovanie v sile
 • Osvetlenie hlavných a pomocných priestorov
 • Uzemnenie a ochrana pred bleskom
 • Video dohľad
 • Systém kontroly prístupu
 • Termometria (kontrola teploty)
 • Kontrola teploty ložiska
 • Automatický odber vzoriek na analýzu kvality surovín
 • Kontrola pohybu vozidiel
 • Systém váženia


Hlavné výhody systému kontroly ťažby oleja:

 • Automatizácia trás
 • Zníženie prestojov o 90 %
 • Kontrola toku materiálu
 • Zníženie opotrebovania zariadení
 • Zníženie spotreby energie
 • Stabilita produktivity na úrovni 95 %
Ak si chcete objednať – kontaktujte špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd:

Zverejnené 06. Jún 2023

Support
the
Ukrainian
military