Správa obrysového odvodnenia a monitorovacieho systému s čerpadlami

INFOCOM Ltd ponúka riešenie pre riadenie obrysového odvodnenia v lome pomocou bezdrôtových technológií. 

 

Podstatou technológie odvodňovania je, že od obrysu lomu sú studne s inštalovanými čerpadlami, aby sa neustále udržiavala konzistentná hladina vody, aby nedošlo k zaplaveniu lomu. 

 

Monitorovací systém studňových čerpadiel obsahuje sadu senzorov a frekvenčný menič pre lokálnu studňu, napojenú na bezdrôtový sieťový modem ZigBee, ktorý priamo do ovládania prenáša informácie o hladine vody, prevádzke čerpadla, množstve čerpanej vody atď. miestnosť. 

Pri rozširovaní a prehlbovaní lomu vám toto riešenie umožňuje presúvať zariadenia v oblasti pokrytia siete a nevyžaduje ďalšiu manipuláciu s komunikačnými káblami. Stabilné pokrytie siete zabezpečuje mesh topológia (mesh network), teda každý modem je zároveň prijímačom aj vysielačom.

Pre objednanie riadenia obrysového odvodnenia a monitorovacieho systému s čerpadlami – kontaktujte našich špecialistov.

Zverejnené 20. May

Support
the
Ukrainian
military