Tím

EDUARD TROTSENKO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

IYA TROTSENKO

HEAD OF THE FINANCIAL DEPARTMENT

OKSANA IGNATENKO

CHIEF COMMERCIAL OFFICER (CCO)

VITALIY GORBIK

СHIEF TECHNICAL OFFICER (CTO)

ALEXANDER IVANOV

HEAD OF DESIGN DEPARTMENT

SERGEY LEBEDENKO

HEAD OF AUTOMATION SYSTEMS DEPARTMENT

SERGEY OPARA

HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

SERGEY ZAKHARCHENKO

HEAD OF PRODUCTION DEPARTMENT

SERGEY RUMYANTSEV

HEAD OF UNMANNED TECHNOLOGY DEPARTMENT

OBCHODNÉ ODDELENIE

 • rozvoj partnerstiev;
 • akvizičný rozvoj podnikania;
 • dodávky zariadení a elektronických komponentov;
 • podpora projektu;
 • udržiavanie zmluvných vzťahov;
 • informačná a reklamná činnosť

PROJEKTOVÉ ODDELENIE

Konštrukčné oddelenie vykonáva celý cyklus navrhovania zariadení a automatizovaných systémov:

 • Kontrola objektu a zber počiatočných údajov;
 • Vývoj technických špecifikácií pre prístrojové vybavenie a automatizáciu;
 • Vývoj technických špecifikácií pre prístroje a automatizáciu;
 • Návrh video monitorovacích systémov, komunikačných a dátových sietí

KATEDRA AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMOV

 • Vývoj programov pre regulátor prostredníctvom balíkov PCS7, STEP 7;
  vizualizácia TP (WinCC);
 • Nastavenie parametrov AC a DC pohonov;
 • Vytváranie technických knižníc;
 • Implementácia technológií pomocou
  jazyky na vysokej úrovni (Hi-Graph, SCF, CFC);
 • Realizácia diaľkového ovládania a monitorovania technických objektov.

KATEDRA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

 • Vývoj softvéru na zákazku;
 • Expedičné výrobné procesy;
 • Integrácia podnikových informačných systémov (EAI);
 • Vývoj systému riadenia výroby (MES-systém);
 • Návrh centier na spracovanie údajov (DPC);
 • Návrh systémov štruktúrovanej kabeláže (SCS);
 • IT konzultačné služby

ODDELENIE SERVISU A OPRAV

 • Poradenské služby pre aplikáciu a uvedenie do prevádzky elektrických pohonov a riadiacich systémov Siemens SIMATIC S7;
 • Nastavenie, uvedenie do prevádzky riadiacich systémov a konverzných zariadení SIEMENS;
 • Oprava konverzných zariadení;
 • Školenie obsluhy a údržby riadiacich systémov SIMATIC S7 a elektropohonov SIEMENS

ODDELENIE VÝROBY

 • Montáž nízkonapäťových rozvádzačov (LDS) podľa technológie SIVACON 8PT, SIVACON S8;
 • Montáž zariadení ACS;
 • Výroba medených prípojníc podľa Vášho projektu (rezanie, ohýbanie, perforácia medených prípojníc na vlastnom vysoko presnom priemyselnom zariadení);
 • Výroba kovových konštrukcií zo železných a neželezných kovov vrátane práškového lakovania

FINANČNÉ ODDELENIE

 • Riadenie tvorby, rozdeľovania a využívania finančných zdrojov podniku
 • Kontrola stavu vzájomného vyrovnania
 • Organizácia a vedenie účtovníctva a daňového účtovníctva
 • Príprava finančného a daňového výkazníctva
 • Finančná kontrola

Katedra bezpilotných technológií

 • Vývoj špeciálnych algoritmov pre bezpilotné vozidlo a vyvinutý softvér na jeho obsluhu a diaľkové ovládanie
Support
the
Ukrainian
military