Eduard Trocenko, generálny riaditeľ spoločnosti INFOCOM Ltd, nedávno navštívil stavenisko solárneho parku ukrajinského partnera

Nedávno zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti INFOCOM Ltd. Eduard Trocenko spolu s nemeckou spoločnosťou navštívil stavenisko solárneho parku ukrajinského partnera pri Kaunase (Litva).
Počas stretnutia sa diskutovalo o témach efektívnosti výstavby, nových možnostiach a poskytovaní lepších služieb zákazníkom. Možnosti spolupráce a výmeny skúseností.

Ak si chcete objednať kurzy, kontaktujte manažérov spoločnosti INFOCOM LTD:

Zverejnené 21. Marca 2023

Support
the
Ukrainian
military