Správy

08
Mar

Gratulujeme k Medzinárodnému dňu žien!

Od 8. marca!

Nech k vám príde radosť, nádej a krásna slnečná nálada spolu s jarným teplom.

Buďte v harmónii sami so sebou a nech je pre vás táto jar šťastná!

Takmer pred rokom INFOCOM Ltd — Automatizačné a riadiace systémy v spolupráci s IKEM CORP AD z Bulharska a CTAG

Takmer pred rokom spoločnosť INFOCOM Ltd – Automatizácia a riadiace systémy v spolupráci s IKEM CORP AD z Bulharska a CTAG – Centro Tecnológico de Automoción de Galicia zo Španielska vytvorila konzorcium #ITHACA a úspešne získala grant od SMART4ALL H2020 na vývoj Projekt ITHACA.
10
Jan
03
Jan

Spoločnosť INFOCOM Ltd realizuje projekty vývoja/modernizácie riadiacich systémov pre zariadenia na úpravu vody

Kompetencia INFOCOM v automatizácii zariadení na úpravu vody:

 • Elektrické napájanie
 • Automatizácia a dispečing
 • Svetlo v hlavných a vedľajších budovách…

Úprimne vám blahoželáme k nadchádzajúcim novoročným sviatkom!Prajeme vám veľa zdravia, vianočných zázrakov a novoročnej nádeje.


Pokoj a láska vo vašich rodinách a vo svete.

22
Dec
14
Dec

Riešenie energetického manažmentu - energetický audit pre plánovanie a optimalizáciu napájacích systémov pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN

INFOCOM LTD ponúka riešenia energetického manažmentu – energetický audit pre plánovanie a optimalizáciu napájacích systémov pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN.

INFOCOM Ltd má riešenie pre vytvorenie systému riadenia skladu

Infocom LTD ponúka riešenie systému riadenia skladu, ktoré pomáha spoločnostiam riadiť každodenné skladové operácie.

04
Dec
28
Nov

Vývoj softvéru pre systémy automatizácie procesov

Špecialisti spoločnosti “INFOCOM LTD” majú rozsiahle skúsenosti s vývojom softvéru pre automatizačné systémy technologických procesov, počnúc automatizáciou lokálnych technologických uzlov až po komplexnú automatizáciu pre celý podnik.

Riešenia pre návrh a automatizáciu viacúrovňových parkovísk

Myšlienkou projektu je oslobodiť ulice miest, obytné štvrte mikroštvrtí od dopravných zápch a nevybavených parkovacích miest.

21
Nov
13
Nov

Modernizácia žeriavov a automatizácia zdvíhacích a prepravných mechanizmov

 • Prechod žeriavov na rádiové riadenie
 • Systém riadenia kývania, QC-hydraulické riadenie sklonu
 • RMG riadenie sklonu s Micro Motion

INFOCOM Ltd sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie pre budovy a stavby priemyselného účelu

Spoločnosť “INFOCOM Ltd” sa zaoberá vývojom projektovej dokumentácie pre budovy a stavby priemyselného určenia, kompletných rozvádzačov rôzneho stupňa zložitosti (termostabilizované elektroinštalačné skrine, rozvádzače s krytím IP54 a filtrom a ventilátorom, rozvádzače pre elektrické pohony).

06
Nov
30
Oct

Ponúkame vzdialený výkon servisných prác a technickú podporu, plánované práce pre riadiace systémy (ACU TP) od vývojárov/certifikovaných špecialistov INFOCOM LTD v termínoch 24/7

Poskytujeme bezpečné pripojenie, vhodne vyvinutý bezpečnostný protokol na ochranu prenosu údajov

23
Oct

Riadiaci systém pre bezpilotné vozidlá

Vopred myslíme na možnú integráciu rôznych automatizovaných riadiacich systémov.
Automatizáciou povrchu a podzemného povrchu bane je jedna časť úlohy splnená. Využitím bezpilotných prostriedkov v procesoch sa rieši ďalšia časť úloh na zvýšenie efektivity.

18
Oct

Systém kontroly a riadenia prístupu na parkoviskách

Možnosť kontroly prístupu viedla k nárastu spotrebiteľov a masovému zavádzaniu automatizovaných parkovacích miest na parkoviskách priemyselných podnikov, v obchodných centrách, hoteloch a hypermarketoch.

Spoločnosť Infocom LTD sa stala partnerom verejného sektora na Slovensku

29
Aug
06
Oct
18
Sep

Komplex prác na automatizácii a rozvode energie vo všetkých výrobných budovách podniku v integrácii s ACS TP a MindSphere

ACS TP a MindSphere sú priemyselné riešenia internetu vecí v rámci modelu „IoT ako služba“, ktoré na trhu ponúka svetoznáma spoločnosť Siemens.

Naša spoločnosť ponúka opravy frekvenčných meničov našich partnerov a mnohých iných výrobcov

Medzi nimi stojí za to vyzdvihnúť SIEMENS.
Diagnostiku vykonávajú naši špecialisti v servisnom stredisku Infocom LTD.

Ak je veľkosť zariadenia príliš veľká a spôsobuje problém pri preprave, naši zamestnanci sa dostavia k zákazníkovi, aby vykonali diagnostické práce.

29
Aug
13
Sep
05
Sep

Spoločnosť Infocom LTD ponúka služby komplexnej diagnostiky, analýzy a riešenia problémov sietí PROFIBUS DP a PROFIBUS PA

Ponúkame tieto služby:

 • Overenie návrhu siete PROFIBUS;
 • Kontrola nainštalovaných sietí PROFIBUS, ladenie sietí;
 • Kontrola fyzickej a logickej úrovne siete PROFIBUS;

Monitorovanie prevádzky solárnej stanice a riadenie výkonu meniča v reálnom čase

To všetko je možné na diaľku a operátor stanice dostáva údaje o prevádzke SES cez webové rozhranie.
INFOCOM LTD má odborné skúsenosti s implementáciou systému pre webový monitoring a dispečing solárnych elektrární a chceme sa podeliť o funkčnosť, výhody a nevyhnutnosť tohto systému pre riadenie stanice.

29
Aug
21
Aug

INFOCOM LTD je inžinierska spoločnosť s 25-ročnými skúsenosťami v oblasti priemyselnej automatizácie

Spoločnosť realizovala viac ako 1000 projektov po celom svete v poľnohospodárstve, hutníctve, chemickom, potravinárskom a iných odvetviach.

Úzko spolupracujeme s poprednými značkami v oblasti automatizácie od Siemens a Schneider Electric až po Electro Sensors a Magnescale.

INFOCOM LTD ponúka systémy, zariadenia a služby pre automatizáciu systémov podpory života a bezpečnosti rôznych budov: letísk, štadiónov, železničných staníc, nákupných a kancelárskych komplexov.

Našou najdôležitejšou úlohou je poskytnúť vám optimálny komfort, úsporu energie, jednoduché používanie a bezpečnosť.

15
Aug
08
Aug

Spoločnosť INFOCOM LTD ponúka riešenie pre správu údajov o liekoch na predpis s pomocou Siemens Opcenter RD&L

Opcenter RD&L (Research, Development and Laboratory) je flexibilná a škálovateľná platforma pre výrobcov tovarov dennej potreby a podniky spracovateľského priemyslu, ktorá umožňuje optimalizovať a štandardizovať správu údajov o liekoch na predpis.

INFOCOM LTD is engaged in the development of design documentation for buildings and structures of industrial purpose

Kompletné rozvodné skrine rôzneho stupňa zložitosti (termostabilizované elektroinštalačné skrine, rozvodné skrine s IP54 a filtrom a ventilátorom, rozvodné skrine pre elektropohony).

31
Júl
12
Júl

Autonómny systém monitorovania studní

Systém diaľkového monitorovania vrtu je autonómny systém na prijímanie a zobrazovanie údajov o prevádzke a stave zariadenia na základe bezdrôtovej komunikácie medzi snímačmi umiestnenými priamo na potrubí a stanicou operátora.

Kontrolné systémy farmaceutických spoločností

Spoločnosť INFOCOM Ltd poskytuje služby v oblasti vývoja systémov riadenia procesov pre farmaceutické spoločnosti. Tieto služby umožnia zlepšiť technologické procesy s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov a ich súlad s medzinárodnými normami kvality.
05
Júl
13
Jún

Analýza systémov napájania a identifikácia potenciálne nebezpečných oblastí

Vo výrobe fungujú zložité mechanizmy napájania a prioritou výrobného podniku je vždy zachovať nepretržitú a bezporuchovú prevádzku.

Spoločnosť INFOCOM Ltd vyzýva závody na ťažbu ropy na spoluprácu pri modernizácii a vytváraní nových výrobných zariadení

Spoločnosť INFOCOM Ltd má bohaté skúsenosti s projektovaním a uvádzaním do prevádzky automatizovaných systémov riadenia (ACS) pre celý komplex závodu na ťažbu ropy vrátane ťažobnej haly

06
Jún
30
Máj

INFOCOM Ltd ponúka svoje riešenie na odsírenie liatiny granulovaným horčíkom pre metalurgické závody

Spoločnosť už realizovala viac ako 60 inštalácií v 28 hutníckych závodoch v KNR a v ďalších hutníckych závodoch.

Spoločnosť INFOCOM LTD ponúka riešenia energetického manažmentu - energetické audity na plánovanie a optimalizáciu systémov zásobovania energiou pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN

Spoločnosť INFOCOM LTD ponúka riešenia energetického manažmentu – energetické audity na plánovanie a optimalizáciu systémov zásobovania energiou pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN

24
Máj
19
Máj

Identifikácia čísel železničných vozňov

V podnikoch, ktoré aktívne pracujú s dodávkami surovín, polotovarov prostredníctvom železničnej dopravy, často vzniká otázka rýchlej identifikácie čísel vozňov, ich zosúladenia s nákladným listom a zadávania údajov do účtovného systému podniku.

Dávkovací systém na ošetrenie plodín s cieľom zničiť škodlivý hmyz

Spoločnosť INFOCOM Ltd má riešenie na ošetrenie plodín na odstránenie škodlivého hmyzu.

17
Máj
08
Máj

Vytvorenie distribuovanej siete autonómnych klastrov na skladovanie energie založenej na obnoviteľných zdrojoch slnečnej a veternej energie

Špecialisti spoločnosti Infocom Ltd vypracovali projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť distribuovanú sieť autonómnych klastrov na skladovanie energie založenú na obnoviteľných zdrojoch slnečnej a veternej energie.

Softvér od profesionálov spoločnosti INFOCOM Ltd

Špecialisti spoločnosti INFOCOM Ltd. majú bohaté skúsenosti s vývojom softvéru pre systémy automatizácie technologických procesov, od automatizácie lokálnych technologických celkov až po komplexnú automatizáciu celého podniku.
INFOCOM Ltd má štatút SIEMENS Solution Partner Automation a je kvalifikovaným dodávateľom riešení založených na produktoch SIEMENS.

08
Máj
03
Máj

Riešenie (kontajnerový typ) na koordináciu lodnej siete a prístavnej siete na zásobovanie lodí elektrickou energiou

INFOCOM Ltd ponúka mobilné riešenie (kontajnerového typu) na koordináciu lodnej siete (440 V 60 Hz) a prístavnej siete (380 V 50 Hz) na napájanie lodí v doku.
Takýto systém umožní šetriť vlastné energetické zdroje lode a pripojiť sa k lacnejšiemu pobrežnému napájaciemu systému.

Ponúkame vzdialený servis a technickú podporu

Ponúkame vzdialený servis a technickú podporu, plánovanú údržbu riadiacich systémov (ACS) od vývojárov/certifikovaných špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Poskytujeme bezpečné pripojenie s riadne vyvinutým bezpečnostným protokolom na ochranu prenášaných údajov.

25
Apr
21
Apr

Pomáhame podnikom stať sa efektívnejšími

INFOCOM Ltd používa inovatívne technológie a riešenia na automatizáciu výrobných procesov, optimalizáciu práce a zvýšenie bezpečnosti v priemyselných podnikoch.
Pomáhame podnikom stať sa efektívnejšími.

Naša spoločnosť na Slovensku je 1 rok

Presne pred rokom sme na Slovensku otvorili našu spoločnosť INFOCOM s.r.o. Mnohé ciele sme dosiahli, ale nespíme na vavrínoch a ideme ďalej!

13
Apr
05
Apr

INFOCOM Ltd aktívne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

Spoločnosť INFOCOM Ltd v posledných rokoch cielene presadzuje politiku prechodu na alternatívne druhy energie.
Ale v súvislosti s rastom spotreby elektrickej energie, s nárastom špičkového zaťaženia elektrickej siete a s nárastom ceny elektrickej energie sme uvažovali o vytvorení SYSTÉMU AKUMULÁCIE A SKLADOVANIA ENERGIE.

INFOCOM LTD ponúka svojim
zákazníkom celý rad produktov FESTO TM

Vyznačuje sa tradičnou nemeckou kvalitou a vysokým výkonom v prevádzke. Spoločnosť INFOCOM Ltd je oficiálnym distribútorom výrobkov FESTO, čo potvrdzuje certifikát, ktorý zaručuje vysokú kvalitu výrobkov v súlade s medzinárodnými normami a podmienkami regulačnej a technickej dokumentácie.
22
Mar
16
Mar

Eduard Trocenko, generálny riaditeľ spoločnosti INFOCOM Ltd, nedávno navštívil stavenisko solárneho parku ukrajinského partnera

Nedávno navštívil zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti INFOCOM Ltd. Eduard Trocenko spolu s nemeckou spoločnosťou navštívil stavenisko solárneho parku ukrajinského partnera pri Kaunase (Litva).

Pozývame podnikových špecialistov, aby absolvovali školenie v oblasti automatizovaných riadiacich systémov SIEMENS

INFOCOM Ltd teraz prijíma prihlášky na školenie:

 • Simatic S7 (programovanie riadiacich jednotiek Siemens);
 • CNC systémy SINUMERIK 802D, 810D/840D, 828D, 840D sl;
 • Vizualizačné systémy (systémy SCADA) WinCC/WinCC Flexible, ProTool.
20
Mar
16
Mar

Smart-station - autonómne dopravné stanice

Autonómne stanice “Smart Station” – komplexné riešenie pre vybavenie a inštaláciu “na kľúč” dopravných staníc pre firemné vozidlá.
Prepravné stanice sú vybavené systémom autonómneho napájania na báze solárnej elektrárne integrovanej do konštrukcie prepravnej stanice.

Modernizácia chladiacich zariadení pre existujúci sklad hotových výrobkov s výmenou pohonov v Indonézii

Pri modernizácii zariadení je možné hneď na začiatku identifikovať chyby v inštalácii systému. Preto bolo cieľom nášho tímu odstrániť chyby na všetkých možných úrovniach prevádzky chladiacich zariadení.

16
Feb
15
Feb

INFOCOM LTD zorganizoval dodávku zariadenia pre výrobnú linku lecitínu v Belgicku

V potravinárskom priemysle má spoločnosť INFOCOM Ltd bohaté skúsenosti, kompetencie na rôznych úrovniach výroby potvrdzuje množstvo realizovaných projektov.

INFOCOM LTD vykonáva množstvo prác na automatizácii zdvíhacích a dopravných mechanizmov a modernizácii žeriavov

 • Prechod žeriavov na rádiové riadenie
 • Systém riadenia kývania, QC-hydraulické riadenie sklonu
 • RMG riadenie sklonu s Micro Motion
13
Feb
01
Feb

Spoločnosť INFOCOM Ltd vykonala uvedenie do prevádzky a následnú technickú podporu riadiaceho systému závodu na výrobu bionafty v Belgicku

V spolupráci s rakúskym výrobcom naši špecialisti vykonali niekoľko prác, ktoré zlepšia prevádzku výroby bionafty.

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM LTD ponúka služby v oblasti komplexnej diagnostiky a riešenia problémov sietí PROFIBUS DP a PROFIBUS PA.

Ponúkame takéto služby:
 • Kontrola projektu siete PROFIBUS;
 • Testovanie zostavených PROFIBUS sietí, ladenie siete;
 • Kontrola fyzickej a logickej úrovne siete PROFIBUS;
27
Jan
19
Jan

INFOCOM LTD ponúka systémy, zariadenia a služby pre automatizáciu systémov podpory života a bezpečnosti rôznych budov: letísk, štadiónov, železničných staníc, nákupných a kancelárskych komplexov.

Našou najdôležitejšou úlohou je poskytnúť vám optimálny komfort, úsporu energie, jednoduché používanie a bezpečnosť.

Siemens Opcenter RD&L - správa údajov o predpisovaných výrobkoch

Opcenter RD&L (Research, Development and Laboratory) je flexibilná a škálovateľná platforma pre FMCG a spracovateľský priemysel na zefektívnenie a štandardizáciu správy údajov o predpisovaných výrobkoch. To umožňuje efektívnejší výskum a rýchlejší vývoj nových produktov.
16
Jan
29
Dec

Vypracovanie projektovej dokumentácie budov a stavieb na priemyselné účely

Spoločnosť “INFOCOM Ltd” sa zaoberá vývojom projektovej dokumentácie pre budovy a stavby priemyselného určenia, kompletných rozvádzačov rôzneho stupňa zložitosti (termostabilizované elektroinštalačné skrine, rozvádzače s krytím IP54 a filtrom a ventilátorom, rozvádzače pre elektrické pohony).

Gratulujeme k nadchádzajúcim novoročným sviatkom!

Prajeme vám, aby vám získané cenné skúsenosti boli užitočné pre prekvapenia života, dobré zdravie, odvážne činy a nových priateľov, ktorí vás podržia v ťažkých chvíľach!
Pokoj a lásku vo vašich rodinách a vo svete!

23
Dec
25
Nov

3D dizajn

Spoločnosť INFOCOM Ltd má úžasný tím profesionálnych dizajnérov, ktorí sa špecializujú na vytváranie skvelých 3D návrhov pre vývoj produktov, priemysel, stavebníctvo a elektrotechniku.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

Pekný Deň Ústavy Slovenskej republiky vám želám!

1
Sep
22
Aug

Vývoj riešení v jazyku C#, WPF, ASP.NET a .NET framework

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM Ltd ponúka ako jednu z našich kľúčových kompetencií vývoj zákazníckych riešení v jazyku C#, WPF, ASP.NET a .NET a sme otvorení spolupráci.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM sro sa špecializuje na vývoj projektovej dokumentácie projektov ACS TP rôznych účelov a stupňov zložitosti.

8
Aug
19
Júla

Komplexná diagnostika a analýza sietí PROFIBUS

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM LTD ponúka služby v oblasti komplexnej diagnostiky a riešenia problémov sietí PROFIBUS DP a PROFIBUS PA.

Vývoj softvéru pre automatizačné systémy

Špecialisti spoločnosti INFOCOM LTD majú rozsiahle skúsenosti s vývojom softvéru pre automatizačné systémy technologických procesov od úloh automatizácie lokálnych technologických uzlov až po integrované automatizačné riešenia pre celý závod.

22
Júna
30
Júna

Priemyselná automatizácia od spoločnosti INFOCOM LTD

Máme referencie 1000+ dokončených projektov po celom svete v poľnohospodárstve, F&B, metalurgickom, chemickom a iných sektoroch.

IT služby tímu INFOCOM Ltd

IT služby od INFOCOM sro predstavujú kvalitnú, efektívnu a efektívnu realizáciu Vašich úloh od skúsených profesionálov. Náš tím IT špecialistov vám pomôže premeniť vaše nápady a priania na riešenie na kľúč.

22
Júna
2
Júna

C# .NET vývoj

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM Ltd ponúka ako jednu z našich kľúčových kompetencií vývoj zákazníckych riešení na jazyku C# a .NET frameworku a sme otvorení spolupráci.

VÝVOJ ELEKTROMOBILU S RÝCHLOU VÝMENOU AKUMULÁTOROV

INFOCOM Ltd, ktorá implementuje priemyselnú automatizáciu a vyvíja bezpilotné robotické platformy, spolu s výrobcom nabíjacích staníc EV UGV Chargers pracujú na vývoji elektromobilu s rýchlou výmenou batérie prostredníctvom odnímateľných puzdier.

27
May
26
May

Vývoj mobilných aplikácií

Tím vývojárov mobilných aplikácií INFOCOM Ltd hľadá nové projekty. Vytvárame natívne aplikácie pre operačné systémy iOS a Android pomocou programovacích jazykov špecifických pre jednotlivé platformy, ako sú Swift, Objective-C, Java, Kotlin.

Správa obrysového odvodnenia a monitorovacieho systému s čerpadlami

INFOCOM Ltd ponúka riešenie pre riadenie obrysového odvodnenia v lome pomocou bezdrôtových technológií.

20
May
16
May

3D dizajn

Spoločnosť INFOCOM Ltd má úžasný tím profesionálnych dizajnérov, ktorí sa špecializujú na vytváranie skvelých 3D návrhov pre vývoj produktov, priemysel, stavebníctvo a elektrotechniku.

Odbornosť INFOCOM LTD v oblasti priemyselnej automatizácie

INFOCOM Ltd – je medzinárodná strojárska spoločnosť, ktorá aplikuje inovatívne technológie a riešenia na automatizáciu výrobných procesov, optimalizáciu prevádzky a zvýšenie bezpečnosti v priemyselných podnikoch.

13
May
10
May

Smart-station – stanice autonómnej dopravy

Autonómne stanice “Smart Station” – komplexné riešenie pre vybavenie a inštaláciu dopravných staníc “na kľúč” pre firemné vozidlá.

Systémy skladovania energie pre infraštruktúru nabíjania EV

Strojárska spoločnosť INFOCOM Ltd v spolupráci so spoločnosťou UGV Chargers má
Riešenie na ukladanie energie pre infraštruktúru nabíjania EV.

28
Apr
27
Apr

Odbornosť v projektoch elektrického dizajnu s použitím EPLAN Electric P8, EPLAN ProPanel

Naši konštruktéri majú viac ako 15-ročné skúsenosti v projektovaní projektov aplikovaním EPLAN ako štandardného systému ECAD v inžinierstve – základného produktu používaného na vytváranie schém návrhu elektrických ovládacích prvkov v rámci projektov.

Podporte ukrajinské vojenské sily

Dostali sme a previedli finančnú pomoc (prístup 4. apríla 2022(smutne) 215 000,00 Euro

22
Apr
18
Apr

Pomáhame podnikom stať sa efektívnejšími.

INFOCOM Ltd má skúsenosti s automatizáciou: návrh v EPLAN, vývoj softvéru v TIA Portal, PCS7, STEP 7, WinCC, inštalácia, spustenie riadiaceho systému.

INFOCOM LTD sa špecializuje na vývoj ACS TP projekty rôzneho účelu a stupňa zložitosti

– návrh prístrojového vybavenia a automatizácie (výber zariadenia, P&ID diagramy, automatizácia nasadenia, návrh externých prepojení, sledovanie káblov); – elektrotechnika (výber elektrických zariadení, ubytovanie, riadenie mechanizmov, osvetlenia, poplašných systémov);

13
Apr
8
Apr

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM LTD ponúka inovatívne riešenie pre priemyselné podniky

Aplikácia softvéru NEPLAN pri projektovaní a údržbe energetických systémov poskytuje možnosť automatizovať niekoľko dôležitých výpočtov, ktoré výrazne znižujú možnosť chýb vplyvom ľudského faktora.

INFOCOM LTD je medzinárodné inovatívne inžinierstvo spoločnosť v oblasti priemyselnej automatizácie, vývoja softvéru

INFOCOM Ltd je od roku 1996 oficiálnym partnerom spoločnosti Siemens Ukrajina, Oddelenie priemyselnej automatizácie a technológií pohonov (IA&DT).

1
Apr
Support
the
Ukrainian
military