INFOCOM Ltd
používa inovatívne technológie a riešenia

Pomáhame podnikom stať sa efektívnejšími

Rokov na trhu
1 +
Úspešné projekty
1 +
Partnerských krajinách
1 +

INFOCOM Ltd je medzinárodná inovatívna strojárska spoločnosť s vynikajúcimi znalosťami logistiky, bezpilotných technológií a systémov videnia už 25 rokov. Realizácia medzinárodných projektov pre automatizáciu infraštruktúrnych zariadení, rozvoj účtovníctva materiálových tokov, prechod na alternatívnu formu energetiky a IT technológií pre priemyselnú automatizáciu.

Years on the market
1 +
Successful projects
1 +
Partner Countries
1 +
INFOCOM Ltd is an international innovative engineering company with superior knowledge of logistics, unmanned technologies and vision systems for 25 years. Implementation of international projects for the automation of infrastructure facilities, the development of material flow accounting, the transition to an alternative form of energy and IT technologies for industrial automation.
support-infocom-ltd_sk (1)

Režim podpory 24/7

INFOCOM Ltd ako spoľahlivý partner ponúka servisné služby pre vaše zariadenia. Zákazníkom bude od vývojárov poskytovaná nepretržitá podpora pre plánované práce na systéme riadenia procesov. Zabezpečené pripojenia (hardvér a softvér), súlad s bezpečnostným protokolom ochrany údajov

etap-support-infocom-ltd_sk (1)

Softvérové systémy ETAP a NEPLAN

Jednou z kľúčových úloh spoločnosti INFOCOM Ltd je určiť správny prístup k optimalizácii systémov napájania priemyselných podnikov pomocou špecializovaných programov na báze ETAP a NEPLAN.

support-infocom-ltd_sk-1

Automatizačné a inžinierske služby, modernizácia výroby

INFOCOM Ltd je inžinierska spoločnosť s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti priemyselnej automatizácie. Máme referencie 1000+ dokončených projektov po celom svete v poľnohospodárstve, F&B, metalurgickom, chemickom a iných sektoroch.

V akej oblasti
vám môžeme pomôcť?

Vývoj softvéru pre automatizačný riadiaci systém

Inžinieri oddelenia automatizačných systémov spoločnosti INFOCOM Ltd majú rozsiahle skúsenosti s vývojom SW pre automatizačné systémy technologických procesov od malých úloh až po integrálne automatizačné riešenia pre automatizáciu závodov vrátane práce s dávkami, konfiguráciou ciest a integráciou do systému MES.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

INFOCOM Ltd je inžinierska spoločnosť s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti priemyselnej automatizácie. Máme referencie 1000+ dokončených projektov po celom svete v poľnohospodárstve, F&B, metalurgickom, chemickom a iných sektoroch.

IT služby

IT špecialisti INFOCOM Ltd poskytujú IT služby už 25 rokov. IT služby od INFOCOM Ltd predstavujú kvalitnú, efektívnu a efektívnu realizáciu Vašich úloh od skúsených profesionálov. Náš tím IT špecialistov vám pomôže premeniť vaše nápady a priania na riešenie na kľúč.

Partneri
of INFOCOM Ltd :

INFOCOM Ltd je tím rovnako zmýšľajúcich ľudí: mladí, ambiciózni, zodpovední.
Za 25 rokov pôsobenia na trhu sme zrealizovali viac ako 1000 projektov (naše projekty).
Na Ukrajine naše kompetencie potvrdili svetoví giganti v oblasti automatizácie

Support
the
Ukrainian
military