Servis IT

IT špecialisti INFOCOM Ltd poskytujú IT služby už 25 rokov. IT služby od Infocom Ltd predstavujú kvalitnú, efektívnu a efektívnu realizáciu Vašich úloh od skúsených profesionálov. Náš tím IT špecialistov vám pomôže premeniť vaše nápady a priania na riešenie na kľúč.

Katedra informačných technológií INFOCOM Ltd ponúka svoje služby v oblasti:

– vývoj softvéru;

– integrácia podnikových informačných systémov;

– technická podpora informačných systémov podnikov;

– implementácia systémov riadenia podnikových zdrojov

Vývoj softvéru

Naši špecialisti sú vysoko kvalifikovaní a skúsení vo vývoji a implementácii nasledujúcich riešení:

– Riešenie pre vzdialené cloudové monitorovanie výrobných systémov.

– Riešenie pre riadenie materiálových tokov.

– Riešenie správy skladu.

– Riešenie pre on-line chromatografickú analýzu.

– Riešenie pre sledovanie a dokumentáciu pohybu dávok surovín, polotovarov a hotových výrobkov vo výrobnom procese.

Integrácia podnikových informačných systémov

Oddelenie má skúsenosti s budovaním riešení integrácie podnikových informačných systémov pomocou TIBCO a BizTalk s prispôsobenými adaptérmi a WCF.

INFOCOM Ltd je partnerom Microsoftu v kompetencii Application Integration, čo potvrdzuje vysokú odbornú úroveň zamestnancov a skúsenosti s implementáciou.

Technická podpora podnikových informačných systémov

Špecialisti INFOCOM Ltd majú skúsenosti s poskytovaním služieb technickej podpory pre podnikové informačné systémy, a to ako v samotnom podniku, tak aj na diaľku cez internet pomocou šifrovaného VPN kanála.

ERP riešenia pre malé a stredné podniky v rôznych odvetviach. Zabezpečuje Katedra informačných technológií s využitím vyspelých technológií a skúseností zahraničných partnerov.

Centrum spracovania údajov

Dátové centrum je komplexné organizačné a technické riešenie určené na vytvorenie vysokovýkonnej informačnej infraštruktúry odolnej voči chybám. DPC je výpočtová infraštruktúra (súbor vzájomne prepojených softvérových a hardvérových komponentov, organizačných postupov, miest a personálu) určená na bezpečné centralizované spracovanie, ukladanie a poskytovanie dát, služieb, aplikácií a poskytujúce vysoký stupeň virtualizácie svojich zdrojov.

Odvetvia, v ktorých pracujeme

Naše skúsenosti v rôznych odvetviach budú prínosom pre vaše podnikanie:

Support
the
Ukrainian
military