Ovládacie skrinky

 • Skrine pre úroveň L2 (vizualizácia technologických procesov a iných potrebných informácií, príjem, prenos a spracovanie výrobných a technických informácií)
  • Serverová skriňa
  • Pracovná stanica operátora
  • Inžinierska stanica
  • Sieťové skrine s aktívnym a pasívnym vybavením
 • Skrine riadenia úrovne L1 (riadenie technologických procesov a zariadení)
  • Rozvodná skriňa napájania
  • Skriňa riadiacej jednotky (skriňa PLC)
  • Skriňa I/O
  • Distribuovaná periférna skriňa
  • Skriňa frekvenčného meniča
  • Skriňa NKU (ovládanie pomocou motorov MCC)
  • Skriňa NKU (distribúcia energie)
 • Skrine na ovládanie zariadení úrovne L0 (prístroje, snímače, technické prostriedky, ktoré vykonávajú funkcie blokovania a ochrán, prepínanie riadiacich signálov na akčné členy a ručné ovládanie zariadení)
  • Miestne ovládacie panely
  • Svorkovnice
Support
the
Ukrainian
military