Stredné napätie

 • Kompletné transformátorové stanice:
  • Typy stožiarov
  • Jednofázové typy stožiarov
  • Zavesené
  • Mestské siete
  • Priechodné
  • Káblové vedenie
  • Vrátane 10 (6) kV strany
 • Prefabrikované jednostranné servisné komory (CSR)
 • Betónové kontajnery SK
 • Transformátory:
  • Výkon
  • Meranie napätia
  • Merače prúdu
  • Znižovanie
 • Príslušenstvo pre zariadenia stredného napätia:
  • Prepäťové tlmiče
  • Vysokonapäťové poistky
  • Výkonové spínače
  • Vysokonapäťové výkonové ističe
   • Vypínače záťaže
   • Vákuové ističe
  • Odpojovače
Support
the
Ukrainian
military