Výroba sivacon s8

Nízkonapäťové rozvádzače SIVACON S8:

 • Konštrukcia s automatickým spínačom
 • Univerzálna montážna konštrukcia
 • Pevná montážna konštrukcia (predné kryty)
 • Konštrukcia s pevne namontovanými úzkoprofilovými poistkami3NJ4
 • Úzkoprofilové prevedenie zástrčkovej poistky3NJ6 / SASIL
 • Kompenzácia jalového výkonu

Technické údaje

Normy a štandardy
 • Typická testovaná kombinácia rozvádzačov a spínacích zariadení (TTA)
 • Nová norma IEC61439
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • Skúška správania sa pri skratoch vo vnútri krytu (ochrana pred elektrickým oblúkom)
 • IEC 60439-1,

  IEC61439-1/2,

  EN 60439-1
 • DIN EN 50274
 • IEC 61641
Vzduchové medzery a vzdialenosti únikovMenovité výdržné napätie (Uimp)
Kategória prepätia
Stupeň znečistenia
8 kV
III
3
Menovité izolačné napätie (Ui)


Menovité prevádzkové napätie (Ue)
 do 1000 V, 50/60 Hz

do 690 V
3-valcový / 4-valcový autobusový systém

Hlavné zbernice

 • Menovitý prúd (In)
 • Menovitý výdržný prúd (Icw)
 • Špičkový výdržný skratový prúd (Icw)
horná/ zadná časť
do 7010 A
do 330 kA
do 150 kA, 1s
Úroveň ochranyV súlade s normami IEC 60529, EN 60529do IP54 (IP55*)
Forma vnútorného rozdeleniaV súlade s IEC 60439-1, EN 60439-1, časť 7.7pred formulárom 4

Odolnosť voči lokalizácii

Špeciálne skúšky v súlade s normou IEC 61641 na ochranu personálu a systému:

 • Dvere a kryty sa nesmú otvárať
 • Žiadne časti nesmú odletieť
 • V kryte sa nesmú vytvoriť žiadne otvory
 • Indikátory by sa nemali rozsvietiť
 • PE vodič musí byť funkčný

Voliteľné: Oblúkové zábrany

Voliteľné: Izolovaný systém prípojníc

Lokalizačný odpor – úľava od tlaku

Konštrukcia skrine

Funkčné priehradky pre:

 • Pneumatiky
 • Zariadenia
 • Dodatočné vybavenie Pripojenie káblov / prípojníc
 • Krížové zapojenie

Rovnaké geometrické rozmery priestoru prístroja bez ohľadu na:

 • Polohu prípojnice
 • Hĺbku skriniek

Kabína a trup

 • Skrine z pozinkovaného železa
 • Výška 2000 a 2200 mm (voliteľne 100 alebo 200 mm vysoký podstavec)
 • Práškovo lakované časti skrin
 • Uhol otvárania dverí do 180° (125°)
 • Dvere s viacnásobným alebo jednoduchým uzáverom
 • Dvere s univerzálnymi závesmi (voľne zavesiteľné závesy)
 • Horný kryt s tlmičom výbuchu
 • Trieda ochrany IP30/31 IP40/41,IP54 (IP55)

Hlavný autobusový systém

 • Variabilná horná a zadná poloha prípojnicového systému (hore a/alebo dole)
 • Menovité prúdy do 7010 A
 • Menovitý špičkový výdržný prúd (Icw) do 330 kA
 • Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw do 150 kA
 • V rozvodných systémoch možno použiť dva systémy prípojníc
 • Bezúdržbové prípojnice
 • Prípojné body prepravných jednotiek sú ľahko prístupné spredu alebo zhora

FCB – konštrukcia s ističom

Ističe v pevnom alebo výsuvnom prevedení pre vstupné, medzisekčné a výstupné prívody

 • Vzduchové ističe SENTRON 3WL, 630 až 6300 A, 3-pólové a 4-pólové
 • Kompaktné ističe SENTRON 3VL, 630 až 1600 A, pevná montáž
 • Šírka krytu závisí od veľkosti ističa (príklad: šírka 400 mm do In = 1600 A, 600 mm do In = 3200 A, 1000 mm do In = 6300 A)
 • Jasne rozdelené funkčné priestory
 • Testovacia a odpojená poloha pri zatvorených dverách skrine
 • Pripojenie káblov/priechodiek zhora, zdola a zozadu skrine
 • Typovo testované pripojenie k systému zbernicových rozvodov SIVACON 8PS
 • Samostatný priestor pre pomocné prístroje pre každý istič
 • Priestor pre komplexné ovládacie prvky a blokovanie
 • Držiak pomocného zariadenia možno odobrať a odpojiť od skrine
 • Pripojenie káblov/priechodiek na hornej, spodnej a zadnej strane skrine
 • Typovo testované pripojenie k systému zbernicových rozvodov SIVACON 8PS
 • Veľkosť priestoru pre káble/priechodky závisí od menovitého prúdu ističa
 • Ľahko prístupné body pripojenia káblov a prípojníc
 • Vysoká úroveň bezpečnosti pre obsluhujúci personál vďaka oddeleniu
 • Výrazne skrátený čas zapojenia

FCB – Konštrukcia so vstupným a výstupným ističom so SENTRON 3VL/3WL

BC – Konštrukcia s ističom – Sekčný s SENTRON 3VL/3WL

PCV/VS – Konštrukcia s ističom

*šírka panela:

OFFW -Univerzálna montážna konštrukcia

 • Kombinácia rôznych spôsobov inštalácie modulov
 • Stacionárna konštrukcia s dverami oddelenia
 • 3NJ6 zásuvné odpojovače s úzkym profilovým poistkovým spínačom
 • Šírka sekcií 600 mm (pripojenie na zadnej strane)
 • Šírka sekcií 1000 a 1200 mm (prístup spredu)
 • Priehradka na pripojenie káblov, šírka 400 alebo 600 mm
 • Pripojenie káblov zhora, zdola alebo zozadu (nie pre 3NJ6)
 • Tvar vnútornej priečky do 4b

OFFW -Univerzálna montážna konštrukcia – vertikálny systém prípojníc

 • Menovitý prúd: I n do 1620 A
 • Menovitý výdržný prúd Icw do 65 kA*
 • 3 a 4-pólové
 • Viacero možností pripojenia káblov, prípojníc bez vŕtania alebo dierovania
 • Medený profil 400 alebo 650 mm²

OFFW -Univerzálna montážna konštrukcia- Pevne namontovaná konštrukcia s dvierkami priehradiek

 • Káblové napájače
  • Istič SENTRON 3VL
  • Ističe SENTRON 3VT1…3
  • Ističe SIRIUS 3RV
  • Prerušovače SENTRON 3K
  • SENTRON 3NP ističe
 • Menovitý prúd Do 630 A
 • 3 a 4-pólové
 • Pevná montáž a zásuvná základňa (3VL)
 • Moduly RCD(3VL)
 • Ručné alebo motorové ovládanie
 • Ovládanie z dverí alebo za dverami
 • Montážne dosky pre iné zariadenia

OFFW -SENTRON 3NJ6 univerzálny montážny odpojovač

 • Adaptér na montáž až 10 zásuvných odpojovačov SENTRON 3NJ6
 • 600 mm vysoký adaptér (výška komponentu 500 mm)
 • Odpojovač SENTRON 3NJ6, I nto630 A
 • Pripojenie kábla spredu

OFPD Úzkoprofilový zásuvný dizajn 3NJ6

 • Káblový podávač s
  • SENTRON 3NJ6 zástrčkový odpojovač
  • Montážne dosky s odrezávacími dvierkami
 • Menovitý prúd do 630 A
 • Šírka krytu 1000 alebo 1200 mm
 • Šírka priestoru na pripojenie káblov 400 alebo 600 mm
 • Až 35 prívodov na jednu skriňu
 • Pripojenie káblov spredu, zdola alebo zhora
 • Tvar vnútornej priečky do 4b

OFPD Úzkoprofilová zásuvná konštrukcia 3NJ6-Vertikálny zásuvný prípojnicový systém

 • Menovitý prúd do 2180 A
 • Menovitý skratový prúd I cw do 50 kA*
 • 3- a 4-pólové
 • Integrovaná ochrana kontaktov
  • Testované na dotyk prstov (IP20B)
  • Rozbočovacie otvory v krokoch po 50 mm

OFF Pevne namontovaná konštrukcia s prednými krytmi

 • Káblové napájače s
  • Ističmi SENTRON 3VL
  • Ističmi SIRIUS 3RV
  • Odpojovačmi SENTRON 3K
  • Odpínače SENTRON 3NP s odpojovačmi
  • Zásuvné elektroinštalačné zariadenia
 • Menovitý prúd Do 630 A
 • 3 a 4-pólové
 • Pevná montáž alebo zásuvná základňa (3VL)
 • Ručné alebo motorové ovládanie
 • Spínanie cez kryt
 • Kryt so šírkou 1000 alebo 1200 mm
 • Priestor na pripojenie káblov 400 alebo 600 mm
 • Pripojenie kábla spredu, zdola alebo zhora
 • Tvar vnútornej priečky 4b

OFF Pevne namontovaná konštrukcia s prednými krytmi – vertikálne prípojnice

 • Menovitý prúd: do 1620 A
 • Menovitý skratový prúd Icw do 65 kA, 1 s*
 • 3- a 4-pólový
 • Viacero spôsobov pripojenia káblov alebo prípojníc, bez potreby vŕtania alebo dierovania
 • Medený profil 400 alebo 650 mm²

OFF Pevne namontovaná konštrukcia s prednými krytmi

 • Jednotlivé a viacnásobné podávače
 • Plynule nastaviteľné držiaky zariadenia na rovnomerné nastavenie hĺbky
 • Otočný rám pre väčší komfort obsluhy
 • Multifunkčný systém prípojníc na jednoduchú inštaláciu zabudovaných elektroinštalačných zariadení

CCS – Bezplatné dizajnové skrinky

 • Šírky krytov: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm a 1200 mm, (350 mm, 850 mm)*
 • Vnútorné delenie: Formulár 1, Formulár 2b, kryt prípojnice
 • Výška dverí skrine (2000 mm alebo 2200 mm)
 • Systém zadných prípojníc skrine:
 • Menovitý prúd do 1120 A
 • Menovitý skratový prúd do 65kA/1s (Icc = 100kA)
 • 3 a 4-pólové
 • DIN shina: 30 x 40 mm alebo 40 x 40 mm

Štandardné montážne diely:

 • Plechová montážna doska
 • *Alpha montážne súpravy

Skriňa s centrálnym uzemňovacím bodom:

 • s prúdovými transformátormi a bez nich
 • 200 mm predĺženie pre FCB1
 • 600 mm alebo 1000 mm s káblovou prípojkou

OFFD Pevne namontovaná úzkoprofilová poistka 3NJ4

 • Káblové napájače:
  • SENTRON 3NJ4 poistkový odpojovač
  • Rýchlomontážne súpravy Alpha 8GK
  • Montážne panely
 • Menovitý prúd do 630 A
 • Menovitý skratový prúd Icc do 50 kA
 • 3-pólový
 • Až 18 napájačov na jednu skriňu
 • So snímaním prúdu a bez neho (úzkopásmové integrované transformátory prúdu)
 • Spoločné meranie prúdu
 • Vnútorná forma merania do2b
 • Skrine so šírkou 600, 800 a 1000 mm
 • Pripojenie káblov spredu, zdola alebo zhora

PFC Kompenzácia jalového výkonu

 • Kondenzátorové moduly
  • do 200 kvar bez škrtenia
  • škrtené100 kvar
 • Riadiaci modul s elektronickou reguláciou jalového výkonu na montáž na dvere
 • Skupinový spínač s ovládaním z dverí a za dverami
 • šírka skrine 800 mm
 • Do 600 kvar, na skriňu, neškrtené
 • Do 500 kvar, na skriňu, škrtené

Rohová skriňa CC

Support
the
Ukrainian
military