Výroba sivaconu 8pt

Schéma skríň SIVACON:

 • Konštrukcia skrine
 • Rám a skriňa
 • Typy prípojnicových systémov
 • Skrine typu FCB1 a BC
 • Skrine typu OFW (výsuvné moduly)
 • Skrinky typu OFPM (zásuvné jednotky)
 • Panely PFC (kompenzácia jalového výkonu)
 • Skrine typu CCS (skrinka s voľnou konštrukciou)


SIVACON 8PT technológia je moderné modulárne riešenie rozvodov od svetoznámeho výrobcu, ktoré umožňuje splniť akékoľvek požiadavky zákazníka na rozvod a kedykoľvek vykonať údržbu, opravu a výmenu jeho komponentov bez odstavenia celej inštalácie.
SIVACON8PT Skrine sú určené na rozvod elektrickej energie do 690 V AC až do 7400 A. Možno ich použiť vo všetkých oblastiach výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie.

Schéma použitia krytu SIVACON
Aplikácie SIVACON:
 • Elektrárne;
 • Rozvodné skrine pre budovy a stavby;
 • Rozvodne;
 • Hlavné rozvádzače a pomocné elektrické systémy pre energetický, chemický, ropný, plynárenský a iný priemysel.

Technické údaje

Pravidlá a predpisy
 • Typické kombinácie
 • Nízkonapäťové spínacie zariadenia (LTA)
 • Testovanie správania
 • Test správania v prípade vnútorných nehôd
  (schopnosť lokalizácie)
 • Odolnosť voči zemetraseniu
 • IEC 60439-1, DIN EN 60439-1, (VDE 0660 časť 500)
 • IEC 61641, VDE 0660 časť 500
 • IEC 60068-3-3, IEC 60068-2-57,
 • IEC 60980, KTA 2201/4
Vzduchové medzery a vzdialenosti únikov
 • Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)
 • Kategória prepätia
 • Stupeň znečistenia
 • 8kW
 • III
 • 3
Menovité izolačné napätie (Ui) 1000V
Menovité prevádzkové napätie (Ue) Až do 690V
Menovitý prúd (In)
Prípojnice (3- a 4-pólové)
Hlavné vodorovné prípojniceMenovitý prúd do 7400 A
Menovitý výdržný impulzný prúd (Ipk) do 375 kA
Menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) do 150kA, 1s do 120kA, 3s
 Vertikálne prípojnice pre ističeMenovitý prúd do 6300 A
Menovitý výdržný impulzný prúd (Ipk) do 250 kA
Menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) do 80 kA, 3 s; do 100 kA, 1 s
 Vertikálne prípojnice pre pevnú konštrukciuMenovitý prúd do 1400 A
Menovitý výdržný impulzný prúd (Ipk) do 163 kA
Menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) do 65kA*, 1s; do 50kA, 3s
 Vertikálne prípojnice pre zásuvné jednotkyMenovitý prúd do 1200 A
Menovitý výdržný impulzný prúd (Ipk) do 163 kA
Menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) do 65kA*, 1s; do 50kA, 3s
 Vertikálne prípojnice pre výsuvnú montážMenovitý prúd do 1200 A
Menovitý výdržný impulzný prúd (Ipk) do 163 kA
Menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) do 65kA*, 1s
do 50kA, 3s
Konštrukčné prúdy prístrojov Ističe do 6300 A
Odchádzajúce napájače do 630 A
Vnútorné rozdelenieOd formulára 1 po formulár 4IEC 60439-1, časť 7.7, DIN EN 60439-1
Vonkajšia povrchová úpravarám, plášť, dverePozinkovanie / práškové lakovanie / mokré lakovanie
Pozinkovanie / práškové lakovanie / mokré lakovanie
Práškové lakovanie / mokré lakovanie
Úroveň ochranyPodľa IEC 60529, EN 60529IP 30 až IP 54
Rozmery
 • výška:
 • šírka:
 • hĺbka:
 • 2200, 2600mm (s voliteľnou hornou priehradkou)
 • 400, 600, 800, 1000, 1200mm
 • 600, 800, 1000, 1200mm
*Podmienené hodnotenieskratový prúd Icc do100 kA

Modulárna technológia umožňuje optimálne prispôsobiť SIVACON akýmkoľvek požiadavkám.

Dizajn skrine SIVACON sa prispôsobuje požiadavkám zákazníka

Skrine SIVACON 8PT možno konštrukčne rozdeliť na 5 oddelení:
 1. oddelenie prístroja
 2. horizontálny priečinok na prípojnice
 3. priehradka na vstup káblov
 4. oddelenie sekundárnych obvodov
 5. priehradka na káble na pripojenie káblov zozadu alebo zhora
 6. skrine typu CCS (skrinka s voľnou konštrukciou)

Hlavné vlastnosti systému SIVACON:

 • Typické testované štandardné kombinácie výbavy (TTA)
 • Štandardizovaná poloha prípojnice v hornej/zadnej časti skrine
 • 3 a 4-pólový systém prípojníc pre prúdy do 7400 A
 • Menovitý impulzný výdržný prúd Ipk do 375 kA
 • Hlboký priestor pre vybavenie na univerzálnu inštaláciu
 • Modulárna štruktúra priehradky na prípojnice
 • Jednostranná inštalácia alebo inštalácia chrbtom k sebe
 • Vstup kábla zhora alebo zdola
 • Všetky komponenty možno inštalovať do priestoru zariadenia bez ohľadu na polohu systému prípojníc alebo hĺbku skriniek
 • Stupne oddelenia vnútorného priestoru podľa konkrétnej aplikácie od formy 1 až po formu 4 (IEC 60439-1)
 • Hlboký priestor pre prístroje

Optimálne prispôsobenie podmienkam v miestnosti:

 • Inštalácia v blízkosti steny alebo voľne stojace inštalácie
 • Káble alebo prípojnice možno pripojiť zhora alebo zdola
 • Priehradka na káble vpredu alebo vzadu
 • Jednoduchý prístup k prípojniciam

Rám a škrupina

Rám skríň SIVACON 8PT môže byť zvarený alebo priskrutkovaný.
Rám a plášťové časti skríň sú vyrobené z oceľového plechu s nasledujúcou hrúbkou:

 • rám – 2,5 mm;
 • plášť – 2.0 mm.

Povrchová úprava:

 • povrchová úprava: prášková farba;
 • zinkový povlak.

 

Celý obvod rámu je perforovaný s rozstupom 25 mm.
Dvere sa otvárajú pod uhlom až 180°.
Pružinový spoľahlivý zámok zabraňuje samovoľnému otvoreniu dverí.
Prebytočný tlak sa uvoľňuje cez horný kryt skrinky.

Stupeň ochrany podľa GOST 14254-96, IEC 60529:

 • IP30, IP31, IP40, IP41, IP42 – prirodzene vetrané skrine;
 • IP30, IP31, IP40, IP41, IP42, IP54 – nevetrané skrine.

Rám skrine. Pohľad zhora

Autobusový systém

Prípojnice v skrinkách SIVACON 8PT sú umiestnené v samostatnom uzavretom priestore, ktorý je prístupný len cez oceľové kryty priskrutkované k rámu skrine.
Prípojnice nie sú viditeľné a nie sú prístupné, keď sa otvoria dvere a kryty na prístup k zvyšku skríň SIVACON 8PT.
Skrine SIVACON 8PT majú trojfázové napájacie zbernice:
A (L1), B (L2), C (L3), neutrálnu prevádzkovú prípojnicu N (alebo kombinovanú neutrálnu prevádzkovú a neutrálnu ochrannú prípojnicu PEN) a neutrálnu ochrannú prípojnicu PE.

Forma vnútorného oddelenia

SIVACON umožňuje formy vnútorného oddelenia od formy 1 po formu 4 podľa IEC 60439-1.

 • Shell
 • Interné divízie
 • Prípojnice vrátane distribučných prípojníc
 • Funkčná jednotka vrátane miesta pripojenia

Formulár 1 – bez vnútorného členenia

Formulár 2 – oddelenie prípojníc a funkčných blokov

Formulár 2a
Žiadne oddelenie medzi svorkami pre vonkajšie vodiče a prípojnice

Formulár 2b
Oddelenie medzi svorkami pre vonkajšie vodiče a prípojnice

Formulár 3 – Oddelenie prípojníc a funkčných jednotiek + vzájomné oddelenie funkčných jednotiek + oddelenie svoriek vonkajších vodičov a funkčných jednotiek

Formulár 3a
Žiadne oddelenie medzi svorkami vonkajších vodičov a prípojnicami

Formulár 3b
Oddelenie svoriek vonkajších vodičov a prípojníc

Formulár 4 – Oddelenie prípojníc a funkčných celkov + vzájomné oddelenie funkčných celkov + oddelenie svoriek vonkajších vodičov a funkčných celkov

Formulár 4a
Svorky vonkajších vodičov nie sú oddelené od pripojenej funkčnej jednotky

Formulár 4b
Svorky vonkajšieho vodiča oddelené od pripojenej funkčnej jednotky

Skrine typu FCB1 a BC

Skrine FCB1 a BC vybavené vzduchovými ističmi typu 3WL v. SIEMENS s menovitým prúdom od 630A do 6300A a používané ako:

 • vstupné skrine;
 • napájacie skrine;
 • sekčné skrine

 

Istič je nainštalovaný v samostatnom priestore skrine. Predná časť ističa prechádza cez výrez vo dverách a je prístupná na obsluhu a údržbu. V závislosti od konfigurácie skrinky môžu byť dvere buď jednoduché, alebo pre každý priestor skrinky.

Sú možné dva spôsoby montáže ističa 3WL do skrine:

 • pevná verzia – istič je pevne namontovaný v skrini;
 • výsuvná verzia – istič je nainštalovaný v koši s výsuvným mechanizmom, pevne upevneným v skrini.

 

Vybavenie sekundárneho obvodu je umiestnené na dverách a v priestore pre pomocné vybavenie skríň.

Varianty prevedenia skríň so vzduchovými ističmi 3WL v závislosti od typu pripojenia.

Pripojenie kábla spredu
630А – 6300А

Pripojenie zadného kábla
630А – 3200А

Skrinky typu OFW (výsuvné modulové prevedenie)

Káblový alebo motorový rozvádzač s výsuvnými modulmi zabezpečuje vysokú úroveň komfortu obsluhy, ako aj optimálnu bezpečnosť a vysoký stupeň dostupnosti zariadenia. Vďaka princípu vysúvania možno moduly rýchlo vymeniť alebo modernizovať. Jednotlivé moduly sa dajú dodatočne vybaviť alebo vymeniť.
Výsuvná konštrukcia SIVACON zabezpečuje najvyšší stupeň dostupnosti zariadenia.
Vertikálny systém prípojníc pre zásuvné kontakty vedie v zadnej časti skrine a je chránený proti dotyku špeciálnym krytom (IP20).

Varianty prevedenia skriniek so zásuvkovými modulmi v závislosti od typu pripojenia.

Výsuvný modul je kombinácia nízkonapäťových spínacích zariadení (istič, stýkač, relé) určených na distribúciu energie (káblový napájač) alebo ovládanie elektromotora zariadenia (motorový napájač). Toto zariadenie je umiestnené na montážnej doske vo vnútri výsuvného modulu. Na prednej strane výsuvného modulu môžu byť umiestnené ovládacie orgány (ovládacie tlačidlá, signalizačné lampy) a meracie prístroje (ampérmeter, voltmeter).
V závislosti od zloženia prístrojov a ich rozmerov majú zásuvkové moduly rôznu výšku: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm.

100 mm vysoký zásuvkový modul (motorový podávač)

Rozvíjacie moduly umožňujú aj použitie elektronického riadiaceho a ochranného relé motora SIMOCODE PRO v.SIEMENS, ktoré obsahuje: základný modul, modul merania prúdu a napätia, operátorský panel, rozširujúce moduly: digitálny vstup/výstup, analógový vstup, modul zemnej poruchy. V tomto prípade sa riadenie elektromotora vykonáva technologickým programom, uloženým v základnom module, a to autonómne aj prostredníctvom PROFIBUS DP.

Sada elektronických riadiacich a ochranných relé motora SIMOCODE PRO

Výsuvné moduly SIVACON zabezpečujú bezpečnú prevádzku a úpravy.
Výsuvné moduly možno v rozvádzači inštalovať v nasledujúcich polohách:

 • prevádzková poloha;
 • pozícia “TEST”;
 • odpojená poloha.

Pracovná poloha

Doložka “TEST”

Odpojená poloha

– ovládacie kontakty

– napájacie kontakty

Skrine typu OFPM (konštrukcia zásuvného modulu)

Skriňa s káblovým alebo motorovým napájačom so zásuvnými modulmi je cenovo výhodnou alternatívou k skrinkám s výsuvnými modulmi. Vďaka zásuvným kontaktom na strane napájania možno modul rýchlo vymeniť bez vypnutia skrine. Jednotlivé moduly sa dajú dodatočne namontovať alebo vymeniť.

 

Zásuvná konštrukcia SIVACON poskytuje vynikajúcu hospodárnosť, spoľahlivosť a flexibilitu.
Vertikálny systém prípojníc pre zásuvné kontakty vedie v zadnej časti skrine a je chránený proti dotyku špeciálnym krytom (IP20).

Varianty konštrukcií skríň so zásuvnými modulmi.

Bez prídavnej priehradky na kábel na dverách

S voliteľnými dverami Dvere priehradky na káble

Zásuvný modul je kombinácia nízkonapäťových spínacích zariadení (istič, stýkač, relé) určených na distribúciu energie (káblový napájač) alebo ovládanie elektromotora zariadenia (motorový napájač). Toto zariadenie je umiestnené na montážnom paneli zásuvného modulu. Ovládacie zariadenia (ovládacie tlačidlá, signalizačné lampy) a meracie prístroje (ampérmeter, voltmeter) sú umiestnené na dverách skrine.


V závislosti od zloženia zariadení a ich vybavenia majú zásuvné moduly rôznu výšku: 75 mm, 125 mm, 175 mm, 275 mm, 375 mm.

Zásuvný modul s výškou 75 mm
(podávač motora). Pohľad spredu

Zásuvný modul s výškou 75 mm
(podávač motora). Pohľad zozadu

Zásuvný modul s výškou 125 mm
(motorový podávač). Pohľad spredu

Zásuvný modul je vysoký 175 mm
(podávač motora). Pohľad spredu

Skrine typu PFC (kompenzácia jalového výkonu)

Skrine na kompenzáciu jalového výkonu PFC sú určené na kompenzáciu jalovej energie a udržiavanie účinníka (cos ϕ) na stanovenej úrovni, čo znižuje zaťaženie transformátorov a káblov, znižuje straty pri prenose a znižuje náklady na elektrickú energiu. Skrine pozostávajú zo samostatných kompenzačných modulov, ktoré umožňujú postupné zvyšovanie menovitého výkonu kompenzačného zariadenia.
Riadenie zapínania/vypínania kondenzátorov vykonáva špecializovaný programovateľný regulátor MODL, Nemecko.

Kompenzačný modul sa skladá z: ochranného zariadenia (poistky, ističe), stýkačov s vodiacimi kontaktmi a prúdovými obmedzovacími odpormi, kondenzátorov.

V závislosti od typu záťaže v sieťach odberateľov elektrickej energie môžu byť kompenzačné skrine s tlmivkou alebo bez nej. Kompenzačné skrine bez tlmivky sa používajú na centralizovanú kompenzáciu jalového výkonu v sieťach s prevažne lineárnymi záťažami. Maximálny výkon jednej kompenzačnej skrine bez tlmivky môže byť 500 kVar.
Kompenzačné skrine s tlmivkou sa používajú na centralizovanú kompenzáciu jalového výkonu v sieťach s nelineárnymi záťažami (> 20 % celkového zaťaženia). Maximálna kapacita jednej kompenzačnej skrine s 5,67 % tlmivkou môže byť 400 kVar a so 7 % tlmivkou 300 kVar.

500kVar nerozpustená skriňa

Škrtená skriňa 400 kVar

Skrinky typu CCS (skrinka s voľným dizajnom)

Skrine s voľným dizajnom sú navrhnuté tak, aby sa do nich zmestili rôzne komponenty a mohli sa používať na rôzne úlohy.
Napríklad umiestniť do nej riadiace zariadenia alebo zariadenia frekvenčných meničov, veľký počet nízkoenergetických spotrebičov atď.
Skrine môžu mať rôzne konfigurácie:

 • s hlavným zbernicovým systémom a bez neho;
 • s vertikálnym systémom prípojníc alebo bez neho;
 • s jednou alebo viacerými montážnymi doskami.

Káble sa pripájajú z prednej strany skrine.

Skrine na testovanie

Kombinácie skríň a rozvádzačov SIVACON 8PT boli testované v laboratóriách a typovo skúšané, aby sa zabezpečila maximálna spoľahlivosť a bezpečnosť personálu.
Skrine SIVACON 8PT boli testované podľa IEC 60439-1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660 časť 500).

Typické testy:

 • kontrola hraničných teplôt;
 • skúška izolačného odporu;
 • kontrola skratovej odolnosti;
 • overenie správneho spojenia medzi krytmi rozvádzačov a uzemňovacím vodičom podľa výsledkov kontroly alebo merania odporu;
 • kontrola uzemňovacieho vodiča na skratový odpor;
 • overenie zvodových ciest a vzduchových medzier;
 • overenie mechanickej účinnosti;
 • kontrola stupňa ochrany IP.


Pred odoslaním sa každá rozvádzačová skriňa podrobí týmto kontrolám:

 • vizuálna kontrola vyhotovenia vrátane zapojenia a v prípade potreby kontrola elektrických funkcií;
 • skúška izolačného odporu;
 • kontrola ochranných opatrení a vizuálna kontrola priechodov uzemňovacieho kábla.
Support
the
Ukrainian
military