C# .NET vývoj

Medzinárodná spoločnosť INFOCOM Ltd ponúka ako jednu z našich kľúčových kompetencií vývoj zákazníckych riešení na jazyku C# a .NET frameworku a sme otvorení spolupráci.

Nástroje C# .NET sú výkonné pre moderný vývoj hier, AR aplikácií, internetu vecí, strojového učenia a cloudových služieb.

Naše portfólio zahŕňa:

  • Systém zásob v reálnom čase
  • Aplikačná podniková integrácia
  • Vývoj webovej platformy pre vzdialené monitorovanie a solárne riadenie elektrární;
  • Účtovný systém pre prichádzajúce a odchádzajúce produkty

Pre spoluprácu a pracovné ponuky – kontaktujte našich špecialistov.

Zverejnené 2. Júna

Support
the
Ukrainian
military