Gratulujeme k nadchádzajúcim novoročným sviatkom!

Prajeme vám, aby vám získané cenné skúsenosti boli užitočné pre prekvapenia života, dobré zdravie, odvážne činy a nových priateľov, ktorí vás podržia v ťažkých chvíľach!
Pokoj a lásku vo vašich rodinách a vo svete!
Support
the
Ukrainian
military