Riešenie energetického manažmentu - energetický audit pre plánovanie a optimalizáciu napájacích systémov pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN

INFOCOM LTD ponúka riešenia energetického manažmentu – energetický audit pre plánovanie a optimalizáciu napájacích systémov pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN.

Výhody implementácie softvéru ETAP a NEPLAN:

  • Rýchle vykonávanie výpočtov
  • Relevantnosť prijatých údajov
  • Schopnosť vykonávať zmeny v analyzovaných systémoch
  • Možnosť integrácie do MES alebo ERP systému podniku


Hlavným cieľom analýzy napájacieho systému spoločnosti pomocou softvéru ETAP a NEPLAN je identifikovať potenciálne nebezpečné miesta v systéme z hľadiska:

  • poškodenie elektrickým oblúkom
  • spoľahlivosť a selektivita napájacieho systému
  • odolnosť voči poruchám elektrického zariadenia
  • citlivosť ochranných zariadení na prúdy preťaženia a skratové prúdy
Pre objednanie energetického auditu so softvérovými komplexmi ETAR a NEPLAN kontaktujte špecialistov

Zverejnené 14. December 2023

Support
the
Ukrainian
military