Softvér od profesionálov spoločnosti INFOCOM Ltd

Špecialisti spoločnosti INFOCOM Ltd majú bohaté skúsenosti s vývojom softvéru pre systémy automatizácie technologických procesov, od automatizácie lokálnych technologických celkov až po komplexnú automatizáciu celého podniku.

INFOCOM Ltd má štatút SIEMENS Solution Partner Automation a je kvalifikovaným dodávateľom riešení založených na produktoch SIEMENS. Rozsah práce spoločnosti INFOCOM LTD zahŕňa:
  • Vývoj koncepcie automatizačného softvéru a analýza procesov pre správnu a čo najefektívnejšiu implementáciu;
  • Návrh a konfiguráciu HMI;
  • Programovanie PLC;
  • Vývoj systémov SCADA a HMI;
  • Upgrade (migrácia) zo starého systému na nový (napríklad migrácia zo SIMATIC S5 na SIMATIC S7) alebo z PLC iných výrobcov na SIMATIC S7.
Ak si chcete objednať – kontaktujte špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd:

Zverejnené 08. Máj 2023

Support
the
Ukrainian
military