Vývoj softvéru pre systémy automatizácie procesov

Špecialisti spoločnosti “INFOCOM Ltd” majú rozsiahle skúsenosti s vývojom softvéru pre automatizačné systémy technologických procesov, počnúc automatizáciou lokálnych technologických uzlov až po komplexnú automatizáciu pre celý podnik.

Spoločnosť „INFOCOM Ltd“ má štatút SIEMENS Solution Partner Automation, je kvalifikovaným dodávateľom riešení na báze produktov SIEMENS.

Náplň práce “INFOCOM Ltd” zahŕňa:

 

  • Vývoj koncepcie automatizačného softvéru a analýzy procesov pre správnu a najefektívnejšiu implementáciu;
  • Návrh a konfigurácia HMI;
  • Programovanie PLC (vrátane PCS7);
  • Vývoj systémov SCADA a HMI;
  • Upgrade (migrácia) zo starých systémov na nové (napríklad migrácia zo SIMATIC S5 na SIMATIC S7) alebo z PLC iných výrobcov na SIMATIC S7.
Objednajte si vývoj softvéru od profesionálov INFOCOM Ltd

Zverejnené 28. Novembra 2023

Support
the
Ukrainian
military