Identification of railway wagon numbers

Spoločnosť INFOCOM LTD ponúka riešenia energetického manažmentu – energetické audity na plánovanie a optimalizáciu systémov zásobovania energiou pomocou pohodlného softvéru ETAP a NEPLAN.

Výhody implementácie softvéru ETAP a NEPLAN:

  • Rýchle vykonávanie výpočtov
  • relevantnosť získaných údajov
  • možnosť vykonávať zmeny v analyzovaných systémoch
  • možnosť integrácie do systému MES alebo ERP podniku.


Hlavným cieľom analýzy systému napájania podniku pomocou softvéru ETAP a NEPLAN je identifikovať potenciálne nebezpečné miesta v systéme z hľadiska :

  • poškodenia elektrickým oblúkom
  • spoľahlivosti a selektívnosti systému napájania
  • tolerancie porúch elektrických zariadení
  • citlivosti ochranných zariadení na preťaženie a skratové prúdy
Ak si chcete objednať – kontaktujte špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd:

Zverejnené 24. Máj 2023

Support
the
Ukrainian
military