Spoločnosť INFOCOM Ltd vykonala uvedenie do prevádzky a následnú technickú podporu riadiaceho systému závodu na výrobu bionafty v Belgicku

V spolupráci s rakúskym výrobcom naši špecialisti vykonali niekoľko prác, ktoré zlepšia prevádzku výroby bionafty.

Vzhľadom na rýchly dopyt po biopalivách pribúdajú úlohy, pri ktorých zohráva modernizácia riadiaceho systému dôležitú úlohu pri zlepšovaní prevádzky riadiaceho systému a rýchlej reakcii na ňu. Zvyšovanie miery rastu a získavanie výsledkov je hlavným cieľom výroby.

Ak si chcete objednať práce na uvedení riadiaceho systému do prevádzky, obráťte sa na špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd

Zverejnené 01. Február 2023
Support
the
Ukrainian
military