Systém kontroly a riadenia prístupu na parkoviskách

Možnosť kontroly prístupu viedla k nárastu spotrebiteľov a masovému zavádzaniu automatizovaných parkovacích miest na parkoviskách priemyselných podnikov, v obchodných centrách, hoteloch a hypermarketoch.

Systém preberá celé množstvo výpočtovej práce, ktorá zahŕňa:

  • kontrola prístupu,
  • monitorovanie vozidiel,
  • vedenie evidencie príjmov a výdavkov za parkovacie miesta.

 

Riadiaci systém je ľahko integrovateľný s existujúcimi bezpečnostnými systémami.
Hlavným cieľom systému je zvýšiť bezpečnosť a uľahčiť monitorovanie vozidiel.

 

Výhody inštalácie systému kontroly a riadenia prístupu na parkovisko:

  • Automatický prístup na parkovacie miesto cez overovací systém.
  • Pohodlný spôsob platby.
  • Zber údajov a reportovanie zákazníkovi.

 

Spoločnosť “Infocom LTD” navrhuje a implementuje systémy kontroly a riadenia prístupu na parkoviská a ponúka svoje inštalačné a ladiace služby. S pomocou profesionálnych automatizačných zariadení. 

Od nášho manažéra môžete získať kvalifikované odpovede na všetky otázky týkajúce sa systému kontroly a riadenia prístupu práve teraz!

Zverejnené 18. Októbra 2023

Support
the
Ukrainian
military