Veselé Vianoce a Štastný Nový Rok

Úprimne vám blahoželáme k nadchádzajúcim novoročným sviatkom!

Prajeme vám veľa zdravia, vianočných zázrakov a novoročnej nádeje.

Pokoj a láska vo vašich rodinách a vo svete.
Support
the
Ukrainian
military