Analýza systémov napájania a identifikácia potenciálne nebezpečných oblastí

Vo výrobe fungujú zložité mechanizmy napájania a prioritou výrobného podniku je vždy zachovať nepretržitú a bezporuchovú prevádzku.

Ako znížiť riziká spojené so spoľahlivosťou napájania aj s bezpečnosťou práce pod napätím? Pomôže analýza systému napájania.

Cieľom analýzy systému napájania je identifikovať potenciálne nebezpečné oblasti z hľadiska:
  • poškodenie elektrickým oblúkom
  • spoľahlivosti a selektivity systému napájania
  • odolnosti elektrických zariadení voči poruchám
  • citlivosti ochranných zariadení na preťaženie a skratové prúdy.
Ak si chcete objednať – kontaktujte špecialistov spoločnosti INFOCOM Ltd:

Zverejnené 13. Jún 2023

Support
the
Ukrainian
military