INFOCOM Ltd aktívne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

Spoločnosť INFOCOM Ltd v posledných rokoch cielene presadzuje politiku prechodu na alternatívne druhy energie. Ale v súvislosti s rastom spotreby elektrickej energie, s nárastom špičkového zaťaženia elektrickej siete a s nárastom ceny elektrickej energie sme uvažovali o vytvorení SYSTÉMU AKUMULÁCIE A SKLADOVANIA ENERGIE.

Úlohy systému AKUMULÁCIE A SKLADOVANIA ENERGIE:

 • záložné napájanie: skladovanie a využívanie energie počas obdobia maximálnej spotreby
  obmedzenie špičky a posunu zaťaženia v elektrickej sieti
 • plynulá integrácia nových zdrojov energie do siete
 • udržiavanie domácich spotrebičov v prevádzke počas výpadkov elektrickej energie
 • rýchla reakcia na nestabilné dodávky energie
Základné parametre systému:
 • výkon od 100 kW do niekoľkých MW, v závislosti od potrieb zákazníka
 • skladovanie energie a dodávka v prípade potreby
 • doba prevádzky od niekoľkých minút do niekoľkých hodín – v závislosti od potrieb a úloh
 • režim prevádzky off-line, on-line
 • vysoká kapacita pri preťažení
 • systém skratovej a prúdovej ochrany
 • automatizácia riadenia
Prvky riešenia kontajnerového systému na skladovanie energie od spoločnosti INFOCOM LTD:
 • 10/20/40 stopové kontajnery, ktorých veľkosť závisí od skladovanej kapacity
 • invertorové moduly
 • lítium-iónových batériových modulov
 • riadiaci systém s programovateľným logickým regulátorom (PLC) a operátorským panelom riadiaca jednotka riadi prevádzku celého systému modulov a vymieňa si údaje s externou sieťou
 • spínacou a rozvodnou skriňou. Batérie sa nabíjajú a vybíjajú príkazom z meniča prostredníctvom riadiacej jednotky, napájacie obvody sa spínajú v spínacej a rozvodnej skrini
 • chladiaci a hasiaci systém
Ak si chcete objednať, kontaktujte manažérov spoločnosti INFOCOM Ltd:

Zverejnené 05. April 2023

Support
the
Ukrainian
military