Modernizácia žeriavov a automatizácia zdvíhacích a prepravných mechanizmov

INFOCOM LTD carries out a number of works on automation of lifting and transport mechanisms and modernization of cranes:

 • Prechod žeriavov na rádiové riadenie
 • Systém riadenia kývania, QC-hydraulické riadenie sklonu
 • RMG riadenie sklonu s Micro Motion
 • Implementácia systému váženia
 • polohovanie vozidiel
 • Prevencia kolízií
 • Skenovanie povrchu
 • Monitorovanie stavu

 

Rádiové ovládanie žeriavov umožňuje:

 • Zvýšiť produktivitu zariadenia z hľadiska rýchlosti a presnosti operácií, čím sa zníži počet zariadení a pracovníkov;
 • zjednodušiť ovládanie vežových žeriavov a iných zdvíhacích a manipulačných mechanizmov, čo znamená, že úloha žeriavnika pri pulte je jednoduchšia;
 • Zvýšiť spoľahlivosť zariadenia a predĺžiť jeho životnosť.

 

Naši špecialisti sú uznávanými odborníkmi na medzinárodnom trhu v oblasti plánovania, vývoja a implementácie automatizovaných systémov.

 

Za viac ako 26 rokov praxe sa nám podarilo posunúť rádiové ovládanie žeriavov na novú úroveň, takže našim zákazníkom ponúkame nielen modernizáciu zdvíhacích a dopravných mechanizmov, ale aj špecializované riešenia špecifických problémov so zárukou spoľahlivosti, stability a plnej kontroly.

Ak si chcete objednať automatizáciu zdvíhacích a prepravných mechanizmov, kontaktujte našich manažérov

Zverejnené 13. Novembra 2023

Support
the
Ukrainian
military