Monitorovanie prevádzky solárnej stanice a riadenie výkonu meniča v reálnom čase

To všetko je možné na diaľku a operátor stanice dostáva údaje o prevádzke SES cez webové rozhranie.

 

INFOCOM Ltd má odborné skúsenosti s implementáciou systému pre webový monitoring a dispečing solárnych elektrární a chceme sa podeliť o funkčnosť, výhody a nevyhnutnosť tohto systému pre riadenie stanice.

Čo získate so službou monitorovania SES?

  • post-string monitoring prúdov a napätí
  • prevádzková kontrola parametrov meniča
  • sledovanie výkonu stanice
  • stavebné grafy, reporty, analýzy prevádzky stanice
  • riadenie výkonu meniča
  • núdzové oznámenie
  • archivácia údajov o prevádzke stanice

 

Používanie monitorovacích systémov SES vám umožní:

  • promptne reagovať na zmeny v práci SES
  • znížiť prestoje solárnej elektrárne a v dôsledku toho zvýšiť zisk z prevádzky stanice
  • vyhovieť požiadavkám spoločností na prenos energie na obmedzenie výkonu stanice počas špičkového zaťaženia.

 

Výhody tohto systému vám umožnia sledovať celý výkon stanice, viesť štatistiky a upravovať výkon meničov – v reálnom čase a odkiaľkoľvek na svete!

 

OTVORENÉ! FUNKČNÉ! DIAĽKOVÉ!

Pre objednanie produktov kontaktujte:

Zverejnené 29. Augusta 2023

Support
the
Ukrainian
military