Riadiaci systém pre bezpilotné vozidlá

Vopred myslíme na možnú integráciu rôznych automatizovaných riadiacich systémov.

 

Automatizáciou povrchu a podzemného povrchu bane je jedna časť úlohy splnená. Využitím bezpilotných prostriedkov v procesoch sa rieši ďalšia časť úloh na zvýšenie efektivity.

Monitorovanie

 • Prehľad trás áut zaregistrovaných v systéme a zmapovaných
 • Grafické znázornenie výroby s možnosťou prezerania akejkoľvek časti terénu a akéhokoľvek auta
 • Monitorovanie návratov vrátane počtu cyklov, tonáže, času nečinnosti, času pri zaťažení/zaťažení
 • Stav kamiónu online (prázdny, naložený atď.)
 • Tipy na vyťaženie nákladných vozidiel, prekročenie čakacích lehôt na nakladanie/vykladanie

 

Nahlasovanie

 • Zoznam štandardných správ a prístup k databáze na generovanie dodatočných požiadaviek
 • Pracovná plocha s kľúčovými metrikami výkonu na vyhodnocovanie plánovaných/skutočných údajov
 • Ukazovatele výkonu vodiča v porovnaní s priemerom
 • Správa o stave vozovky vrátane poľadovice, nerovností
 • Správa o stave dopravy
 • Správa o stave rádiovej siete, šírke pásma, výpadkoch

 

Nastavenie

 • Autonómna prevádzka alebo manuálne ovládanie
 • Monitorovanie nebezpečenstva v reálnom čase s možnou korekciou kurzu
 • Úprava automatických akcií operátorom auta kedykoľvek
 • Prístup k informáciám o stave a trasách bezpilotných áut majstrom / majstrom / dispečerom
 • Odosielanie textových správ od dispečera na konkrétne auto
 • Režim učenia optimalizácie trasy

 

INFOCOM využíva pri vývoji softvéru flexibilnú jednotnú platformu, čím dosahujeme implementáciu jednotlivých bezpilotných objektov s ďalším rozširovaním jednotlivých riešení do spoločne fungujúcich bezpilotných komplexov, ktoré koordinovane pracujú na výrobných miestach.

Od nášho manažéra môžete získať kvalifikované odpovede práve teraz na všetky otázky týkajúce sa riadiaceho systému bezpilotných vozidiel!

Zverejnené 23. Októbra 2023

Support
the
Ukrainian
military