Riešenia pre návrh a automatizáciu viacúrovňových parkovísk

Myšlienkou projektu je oslobodiť ulice miest, obytné štvrte mikroštvrtí od dopravných zápch a nevybavených parkovacích miest.

 

Ponúkame najmodernejšie a zároveň spoľahlivé, jednoduché riešenia pre organizáciu automatizovaných parkovacích miest v obmedzenom priestore.

Výhody viacúrovňového parkovania:

  • Forma umiestnenia auta je moderná a civilizovaná;
  • Nízke náklady na parkovacie miesto.

 

Možnosti a výhody systému parkovacej automatizácie:

  • Automatizácia riadenia vjazdu a výjazdu vozidiel na parkovisko
  • Automatizácia platobného systému na základe šekov s čiarovým kódom
  • Pohodlná kontrola a analýza finančnej činnosti parkovacieho komplexu
  • Zníženie počtu zneužívaní zo strany zákazníkov a personálu parkoviska
  • Komfort využívania služieb parkovacieho komplexu pre zákazníkov
Tím “INFOCOM Ltd” ponúka komplex riešení pre viacúrovňové parkovanie a bezpečné uskladnenie áut, kontaktujte nasledovné čísla:

Zverejnené 21. Novembra 2023

Support
the
Ukrainian
military