Spoločnosť infocom ltd realizuje projekty vývoja/modernizácie riadiacich systémov pre zariadenia na úpravu vody

Kompetencia INFOCOM v automatizácii zariadení na úpravu vody:

 • Elektrické napájanie
 • Automatizácia a dispečing
 • Svetlo v hlavných a vedľajších budovách
 • Ochrana uzemnenia a osvetlenia
 • Video dohľad
 • Riadenie prístupu

Hlavné výhody automatizovaného systému implementácie úpravne vody:

 

 • zlepšenie prevádzkových podmienok
 • presnosť liečebného procesu
 • zvýšenie výkonnosti závodu
 • monitorovacie správy
 • sledovanie toku procesov
 • zníženie ľudských chýb
 • zlepšenie bezpečnosti prevádzky

 

Hlavné úlohy, ktoré má riešiť automatizačný systém úpravní vody:

 

 • Online dáta technologického procesu,
 • Prístup k operátorovi vykonávať/opravovať nastavenia technologických parametrov;
 • Diaľkové ovládanie prevádzky zariadení (čerpadlá, snímače, pohony atď.).
 • Аutomatické nastavenie teploty;
 • Technologické ukladanie dát, informácie o alarmoch.

Pre objednanie automatizácie / dispečingu spracovateľských zariadení kontaktujte špecialistov INFOCOM LTD

Zverejnené 03. Januára 2024

Support
the
Ukrainian
military